[ทำความเข้าใจก่อนโอนเงิน]


- หากยังไม่ได้รับเมลตอบรับการสั่งสินค้าทางช็อปขออนุญาตไม่รับ
การโอนเงิน และมอบสินค้าใดๆทั้งสิ้นนะคะ ไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม

- ทางช็อปยึดการออเดอร์ตามการแจ้งโอนเงินเท่านั้นนะคะ
ดังนั้นรบกวนแจ้งโอนเงินในระยะเวลาที่กำหนดในเมลตอบรับการสั่งสินค้าค่ะ


[วิธีการโอนเงิน]

ทางช็อปจะแจ้งให้ทราบในเมลตอบรับการสั่งสินค้าเท่านั้นค่ะ

[ในกรณีต่อไปนี้ รบกวนโอนเงินเป็นเศษสตางค์มานะคะ]
*โดยเฉพาะการโอนเงินผ่านช่องทางที่ต้องใช้เวลาในการตรวจสอบ
เช่น Internet Banking , Mobile Banking , ATM Sim Card เป็นต้น

- หากคาดว่าไม่สามารถแนบหลักฐานการโอนส่งมาได้
- หากคาดว่าอาจจะถ่ายรูปหลักฐานการโอนเงินมาไม่ชัดพอ
- สำรองในกรณี ลืมกดขอสลิปจากตู้ ATM หรือ
- สำรองในกรณี ตู้ ATM ของธนาคารบางแห่ง ไม่มีใบสลิปมาให้อัตโนมัติ

*ในส่วนของเศษสตางค์
สามารถโอนจำนวนเศษสตางค์ตามที่กำหนดด้วยตนเองได้เลยค่ะ
(ยกตัวอย่าง : ยอดที่ทางช็อปไฮไลท์สีส้มไว้ในเมลตอบรับคือ 1350 บาทถ้วน,
โอนเป็นเศษสตางค์มา 1350.14 บาท เป็นต้น)
[วิธีการแจ้งการโอนเงิน]

- กรอกรายละเอียดต่อไปนี้ให้ครบถ้วน
- ส่งรายละเอียดการแจ้งการโอนเงิน ตามช่องทางที่ทางช็อปกำหนด
- ภายหลังจากการแจ้งการโอนเงินที่เรียบร้อยแล้ว
ทางช็อปจะทำการอัพเดทสถานะหมายเลข ID ของคุณใน Status
และทางช็อปขออนุญาตไม่มีเมลตอบกลับสำหรับการแจ้งโอนค่ะ

*หมายเหตุ*
รบกวนแนบหลักฐานการโอนเงินมาด้วยนะคะ, มิฉะนั้น
ทางช็อปจะถือว่าการแจ้งการโอนเงินของคุณไม่เรียบร้อยค่ะ

(สามารถเป็นภาพสแกนหรือภาพถ่ายมาก็ได้นะคะ จะซูมเป็นที่ๆส่งมาหลายไฟล์ก็ได้ค่ะ
ขอเพียงให้ทางช็อปสามารถเห็นรายละเอียดได้นะคะ)

**ทางช็อปไม่นับ SMS auto reply จากทางธนาคารนะคะ
เนื่องจากทาง sms จะไม่แจ้งรายละเอียดใดๆไว้นอกจากจำนวนเงินค่ะ
และยอดโอนที่ซ้ำกันนั้นมีจำนวนมากนะคะ

ดังนั้น รบกวนแจ้งโอนเงินตามช่องทางที่ทางช็อปกำหนดด้วยนะคะ

Detail for Send Your Payment

หมายเลข ID :
ชื่อเล่น :

วิธีการรับสินค้า :

ยอดเงินที่ทำการโอน :
วันและเวลาที่ทำการโอน :

รูปแบบที่ทำการโอน :
(เค้าน์เตอร์ธนาคาร/ตู้ATM/Internet/Mobile Banking/
อื่นๆ(ระบุ))

ธนาคารที่ใช้ทำการโอน และสาขา:ส่งเข้าเมลช็อป thequillshop2009@gmail.com